top of page

VI SKAL ALLE BIDRAGE TIL FÆLLESSKABET

Et frit og rigt samfund kræver aktive borgere der på hver deres måde bidrager til at udvikle vores fantastiske land. Igennem hele min opvækst, fra min spæde tid som ulveunge hos KFUM-Spejderne i Danmark, har jeg lært at vi alle har en forpligtigelse til at sætte vores evner til rådighed for verdenen omkring os.

Jeg har valgt at gå ind i politik fordi jeg mener at vi kan gøre Danmark endnu bedre end i dag. Vi skal have et samfund som i højere grad tror på menneskets evne til at bestemme over sit eget liv og lade folk begå de fejltrin der skal til for at lære at tage vare på sig selv – men altid med et stærkt socialt net der kan samle folk op når de falder.

Vi lever i en stadig mere polariseret verden hvor fremmede magter ønsker os og vores levemåde det ondt. Derfor er der et stort behov for at vi tager vores Forsvar seriøst og beskytter os til lands, til vands og i luften, samt digitalt. Danmark, EU og NATO bliver nødt til at arbejde sammen for at forsvare vores demokratiske levevis.

Jakob_Ellemann_Jensen.jpg

VI STØTTER BERGUR TIL RV21

Bergur er engageret, han er dygtig, og han arbejder hårdt for, at vi får meget bedre information om de patientrettigheder, vi alle sammen har, og at flere får adgang til en patientansvarlig læge.
 
Bergur brænder for politik, og for at gøre en forskel for borgerne i Region Hovedstaden, og han får derfor min varmeste anbefaling.

Jakob Ellemann-Jensen

Formand for Venstre

KAMPEN FOR ET FRIERE OG MERE EFFEKTIVT REGION HOVEDSTADEN

Den danske hovedstadsregion har siden sin oprindelse været ledet af Socialdemokratiet med støtte fra alt fra Enhedslisten til Det Konservative Folkeparti. En enøjet og naiv insisteren på at det offentlige er bedst til at løse alle opgaver har skabt et socialistisk og ufleksibelt sundhedsvæsen, hvor ventetider er i top og kvalitet er i bund. Der er behov for en ny ledelse af regionen og derfor kæmper jeg for en plads i regionsrådet og at sætte Martin Geertsen i stolen som ny regionsrådsformand efter valget den 16. november.

 

Mine mærkesager til regionsrådsvalget er følgende seks områder: 

DIGITAL
PATIENTRETTIGHED

PATIENTANSVARLIG 
SUNDHEDSPERSON

BEDRE INFORMATION OM PATIENT-RETTIGHEDER

BEDRE
PSYKIATRI

GRØN
REGION

STYR PÅ
ØKONOMIEN

"STØT MIN KAMP FOR EN FRIERE OG GRØN REGION HVOR DER ER STYR PÅ ØKONOMIEN." 

Logo_cirkel.png
bottom of page