top of page
BL_Politikeren.png

DERFOR STILLER JEG OP TIL REGIONSRÅDET

Som borger i Region Hovedstaden ønsker jeg en større fleksibilitet og selvbestemmelse i mit møde med sundhedsvæsenet. Der skal tages større hensyn til individets behov med blandt andet digitale- eller aftenkonsultationer, samt udvidede rettigheder til at tilpasse sin behandling og service. Dertil skal de gældende patientrettigheder udvides og i langt større grad informeres til borgerne så det bliver et reelt alternativ – også for de svageste borgere der ikke selv kan undersøge deres rettigheder.

Regionen skal være veldrevet og der er behov for at vi bliver meget bedre til at konkurrenceudsætte opgaver, her ligger Region Hovedstaden i bunden og det skal ændres. Derudover skal vi have en grøn region der udnytter sin størrelse og indkøbskraft til at påvirke den grønne omstilling i tæt samarbejde med forskningsinstitutter og private aktører.

DIGITAL
PATIENTRETTIGHED

Der skal indføres en digital patientrettighed, så patienterne får mulighed for at møde sundhedsvæsenet virtuelt i de tilfælde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt

PATIENTANSVARLIG SUNDHEDSPERSON

Der skal indføres ret til en patientansvarlig sundhedsperson for kronikere, multisyge, psykiatriske patienter og andre, som i længere forløb går på tværs af afdelinger og hospitaler eller sektorer i sundhedsvæsenet, herunder hospitalet, kommunen, praktiserende læge og praktiserende speciallæge.

BEDRE INFORMATION OM PATIENTRETTIGHEDER

Det skal sikres at patienterne er tilstrækkelig informeret om rettigheden til og muligheden for tilvalg af private løsninger ved lange ventetider i det offentlige hospitalsvæsen.

BEDRE
PSYKIATRI

Der skal i de kommende år investeres ressourcer i at minimere ventetider, styrke kompetenceudviklingen, øge forebyggelsesindsats samt tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere på det psykiatriske område.

GRØN REGION

Der skal prioriteres midler til sikring af rent grundvand igangsættes et mere intensivt arbejde med henblik på at udvikle metoder til at genanvende råstoffer i regionen. Derudover skal vores hospitaler og øvrige institutioner prioritere grønne indkøb og reducerer plasticforbruget, herunder udbrede nye emballeringsformer og fremme grønne madindkøb. Alt dette skal ske i stadigt bedre rammer for et tæt samarbejde mellem regionen, forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv.

STYR PÅ ØKONOMIEN 

De administrative udgifter hvert år skal reduceres således, at der løbende overføres ressourcer fra administration til behandling. Dette skal blandt andet ske igennem at øge graden af konkurrenceudsættelsen således, at der udbydes opgaver mindst på niveau med gennemsnittet for de øvrige regioner.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Logo_cirkel.png
bottom of page